Nieuws

De fitness mag 01-07-2020 weer open! - 30/mei/20

Vanaf 01-07-2020 mag de fitness waarschijnlijk weer open!

Mits het aantal infecties met het COVID-19 virus niet te hoog oplopen met de versoepelde maatregelen mogen we de fitness weer gaan opstarten vanaf een juli. Om te kunnen fitnessen moet je je wel inschrijven op het uur dat je wil komen. Dit kan via je ledenaccount.

Verder dient iedereen zich te houden aan de getroffen maatregelen. Zo zorgen we voor een veilige omgeving waar we samen aan je gezondheid kunnen werken! Zie onderstaande link voor de maatregelen.

Coronamaatregelen Fysiotherapie Boekel 2.0

Sportieve wandeling door Boekel - 5/mei/20

Geheel passend bij onze doelstelling om de inwoners van Boekel en omgeving optimaal te begeleiden fit te worden, te zijn en te blijven hebben wij een sportieve wandelroute van 5km uitgezet door Boekel.
Op ongeveer iedere kilometer staat een oefening aangegeven die je kunt doen om je lichaam te trainen. Deze wandeling is voor iedere leeftijd en op elk niveau.

Sportieve wandeling 1

Veel plezier, hou je aan de richtlijnen van het RIVM en blijf gezond!

Fysiotherapie Boekel weer open! - 1/mei/20

In dit artikel willen we u zo kort mogelijk voorlichten over de getroffen maatregelen, die nodig zijn, om de fysiotherapie weer veilig stapsgewijs op te kunnen schalen.

Vanaf aankomende maandag kunnen er weer afspraken op de praktijk ingepland worden. Dit is echter nog niet vanzelfsprekend. Elke behandeling zal beginnen met een telefonisch consult of videobellen.

Indien er na een telefonische eerste afspraak bepaald is dat er geen verhoogd besmettingsrisico is en een face to face behandeling te verkiezen is boven zorg op afstand. Dan wordt er een vervolg afspraak in de praktijk gepland.

Heeft u een afspraak op de praktijk dan gelden onderstaande maatregelen.

Om de binnenkomst te visualiseren hebben we een korte instructievideo gemaakt. Bekijk deze voordat je naar de behandeling komt zodat alles duidelijk is en veilig kan verlopen.

VIDEO

Voor zowel onze cliënten als voor de therapeuten en instructeurs is een richtlijn opgesteld om een veilige omgeving te creëren voor en met elkaar.

Maatregelen voor cliënten: 

 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°). U dient minimaal 72 uur klachtenvrij te zijn voordat u weer kunt komen sporten.
 • Blijf thuis als iemand in uw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
 • Kom alleen naar de praktijk als u een afspraak heeft
 • Kom (indien mogelijk) alleen naar de afspraak
 • Kom maximaal 5 minuten voor de afspraak naar de praktijk
 • Blijf niet onnodig lang in de praktijk na de afspraak
 • Houd te allen tijden 1,5 meter afstand van anderen
 • Geen handen schudden
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • U dient als u een behandeling bij een van de therapeuten heeft zelf te zorgen voor 2 (grote) handdoeken.
 • Ga voorafgaand aan de afspraak/het bezoek thuis naar het toilet, onze voorzieningen zijn niet beschikbaar
 • Was voorafgaand aan de afspraak/het bezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden
 • Kleedlokalen zijn buiten gebruik, er is dus geen mogelijkheid om bij ons om te kleden en/of te douchen.
 • Gebruik voor veelgebruikte contactoppervlakken zoveel mogelijk uw elleboog in plaats van uw hand, denk hierbij bijvoorbeeld aan de knop om de deur te openen.
 • Ontsmet uw handen bij binnenkomst
 • De therapeut ontsmet de handen voor en na de behandeling
 • De behandelbank wordt ontsmet voor en na de behandeling
 • Er wordt zoveel mogelijk behandeld op afstand middels videobellen, adviezen en oefeningen voor thuis
 • Indien nodig wordt er behandeld op de praktijk
 • Indien behandeling binnen 1,5 meter noodzakelijk is draagt de therapeut mogelijk beschermende middelen volgens de richtlijnen van het RIVM
 • Alle contactoppervlakten worden extra schoongemaakt
 • We schenken geen koffie/thee vanwege besmettingsgevaar
 • Gebruik maken van de faciliteiten kan alleen onder begeleiding van uw fysiotherapeut
 • De tijdschriften en papieren trainingsschema’s worden niet gebruikt omdat deze niet (goed) te desinfecteren zijn.
 • Volg de aangegeven markeringen en looprichtingen op de vloer om voldoende afstand te waarborgen.
 • U reinigt de door u gebruikte apparatuur voordat u hem gaat gebruiken met het door ons aangeboden desinfectiemiddel.
 • Fysiotherapeutische behandelingen worden tijdelijk met 5 minuten ingekort tot 25 minuten om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk mensen binnen zijn op ieder moment. Daarnaast zullen om deze reden de behandelingen niet altijd op dezelfde tijden starten.
 • Volg altijd de aanwijzingen van ons personeel op.
 • Betalen kan enkel via het pinapparaat en dan bij voorkeur contactloos.

Maatregelen voor werknemers Fysiotherapie Boekel:

 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
 • Houd als therapeut/instructeur zo veel mogelijk minimaal 1.5m afstand aan.
 • Er is nimmer fysiek contact tussen sporter en instructeur.
 • Schud geen handen.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Was thuis voorafgaand aan je werkdag je handen met zeep, minimaal 20 seconden.
 • Was bij binnenkomst opnieuw je handen of desinfecteer met het desinfectiemiddel dat op tafel staat.
 • Was je handen opnieuw na het reizen/ aan huis bezoeken.
 • Zorg dat je met kleding komt waarmee je op zo min mogelijk locaties bent geweest voordat je op het werk komt.
 • Fysiotherapeutische behandelingen worden tijdelijk met 5 minuten ingekort tot 25 minuten om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk mensen binnen zijn op ieder moment. Daarnaast zullen om deze reden de behandelingen niet altijd op dezelfde tijden starten.
 • Zorg ervoor dat patiënten niet ruim voor de geplande tijd binnen zijn.
 • Veelgebruikte contactoppervlakken worden minimaal viermaal per dagdeel extra gedesinfecteerd. Denk hierbij aan deurklinken, stoelleuningen, grote tafel, de waterdispenser, prullenbakken, papierhouders, de kranen.
 • Controleer of mensen voor het gebruik van materialen deze ook desinfecteren en spreek mensen erop aan als dit niet netjes gebeurt.
 • Deel je werkbenodigdheden niet met anderen.
 • Houd spullen, materieel, gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen schoon. Bij voorkeur desinfecteren.
 • Maak na iedere behandeling alle mogelijk gebuikte contactoppervlakken schoon met desinfectiemiddel of water met zeep. Denk hierbij aan de behandelbank, bureau, deurklinken.
 • Maak aan het eind van de werkdag alle contactoppervlakken schoon, denk hierbij ook aan muis, toetsenbord, lades, de kraan.
 • Er mag niets cash betaald worden, pinnen bij voorkeur contactloos, gaat dit niet dan pinterminal na gebruik goed desinfecteren.
 • Houd de stoel van de patiënten standaard op 1.5m afstand van de bureaustoel.
 • Patiënten van de fysiotherapie nemen zelf 2 handdoeken mee.
 • Niet meer dan 2 mensen tegelijkertijd in een behandelkamer, dus geen partners mee als dit niet noodzakelijk is.
 • Maximaal een therapeut per behandelkamer per dagdeel.
 • De tijdschriften en papieren trainingsschema’s zijn tijdelijk niet in aanwezig omdat deze niet (goed) te desinfecteren zijn.

Wij nemen deze maatregelen voor uw gezondheid en die van uw naasten.
Samen waken we zo voor uw gezondheid. Bedankt voor uw begrip.

 

 

Fysiotherapie Boekel weer open? - 30/apr/20

Volgens het KNGF mogen de fysiotherapie praktijken weer open. Het triage stappenplan van onze beroepsvereniging wat hiervoor leidend is, is nog niet gepubliceerd. Dit zal uiterlijk morgen om 12 uur gepubliceerd worden.

Ook wij willen zo snel mogelijk open, maar wel volgens de geldende richtlijnen.

Wanneer deze bekend zijn zullen we dit communiceren en kunnen er afspraken voor de fysiotherapie ingepland worden.

De fitness blijft voorlopig wel nog gesloten. We hopen hier snel meer duidelijkheid over te kunnen bieden.

Wanneer u een afspraak kunt maken dan gelden de volgende regels:

 • Heeft u koorts of verkoudheidsverschijnselen? Blijf thuis
 • Kom niet zonder afspraak binnen lopen
 • Kom (indien mogelijk) alleen naar de afspraak
 • Kom maximaal 5 minuten voor de afspraak
 • Blijf niet onnodig lang in de praktijk na de afspraak
 • Houd te allen tijden 1,5 meter afstand van anderen
 • Geen handen schudden
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Neem 2 handdoeken mee voor behandelingen
 • Maak apparatuur schoon vóór gebruik met de beschikbare desinfecterende middelen
 • Ontsmet uw handen bij binnenkomst
 • De therapeut ontsmet de handen voor en na de behandeling
 • De behandelbank wordt ontsmet voor en na de behandeling
 • Er wordt zoveel mogelijk behandeld op afstand middels video bellen, adviezen en oefeningen voor thuis
 • Indien nodig wordt er behandeld op de praktijk
 • Indien behandeling binnen 1,5 meter noodzakelijk is draagt de therapeut mogelijk beschermende middelen volgens de richtlijnen van het RIVM
 • Alle contact oppervlakten worden extra schoongemaakt
 • We schenken geen koffie/thee vanwege besmettingsgevaar
 • Gebruik van de faciliteiten alleen onder begeleiding van uw fysiotherapeut

 

Wij nemen deze maatregelen voor uw gezondheid en die van uw naaste.
Samen waken we zo voor uw gezondheid.
Bedankt voor uw begrip.

Revalidatie na COVID-19 - 15/apr/20

Boekel en omgeving is, geheel onverwacht en ongewild, het epicentrum van de corona-uitbraak die ons land al weken in zijn greep heeft. Vanwege deze omstandigheden heeft Fysiotherapie Boekel, met behulp van de beschikbare aanbevelingen vanuit de wetenschap, een behandelprotocol opgesteld voor de revalidatie van mensen die een besmetting met COVID-19 (het coronavirus) hebben doorgemaakt. Dit protocol wordt voortdurend aangepast wanneer nieuwe wetenschappelijke kennis voorhanden is.

Steeds meer mensen zijn wel virusvrij, maar nog niet klachtenvrij. Veel mensen kunnen na een IC-opname, ziekenhuisopname of thuisisolatie een scala aan (rest)klachten overhouden. Voor deze personen is dit multidisciplinaire behandelprotocol opgesteld.

Binnen dit protocol verzorgt Fysiotherapie Boekel de ademhalings-, spierkracht- en conditietraining.
Ondersteuning door diëtetiek, psychologie, logopedie of ergotherapie zal worden opgestart wanneer dit bijdraagt aan een sneller herstel.

Deze mededeling en het bijgevoegde stroomschema dienen om u een beeld te geven van ons behandelprotocol.

Screening en intake

Elke behandeling start met een intake en een screening op het bestaan van Post Intensive Care Syndroom (PICS) en inventarisatie of multidisciplinair behandelen voor u een toegevoegde waarde heeft. Vervolgens zal de revalidatie gestart worden.

Revalidatie

Voor de revalidatie laten wij ons leiden door de huidige wetenschappelijke inzichten van het KNGF, REACH en andere experts op het gebied van revalidatie na ziekenhuisopname en longrevalidatie. De revalidatie wordt onderverdeeld in 3 fasen. Na elke fase wordt door middel van testen en vragenlijsten de voortgang van uw revalidatie geëvalueerd.

De eerste fase zal vanwege uw lage belastbaarheid (en eventueel besmettingsgevaar) via eHealth of aan huis plaatsvinden. Het doel is om functieverlies te voorkomen en uw belastbaarheid te vergroten zodat de revalidatie in onze praktijk gestart kan worden.

In fase twee gaan we tweemaal in de week in onze praktijk werken aan het verbeteren van uw algehele kracht, conditie en ademspierkracht. Hiernaast ontvangt u beweegadviezen voor thuis.

Fase drie staat in het teken van zelfstandig onderhouden van eerder behaalde resultaten.

De therapeut zal u in deze fase alleen nog coachen en de resultaten met u evalueren.

Er is continu overleg met andere betrokken disciplines en indien nodig wordt het behandeltraject bijgesteld. Van de behaalde resultaten wordt een verslag gestuurd naar de verwijzend arts.

Contact

Ben je of ken je iemand die een besmetting met COVID-19 (het coronavirus) doorgemaakt heeft neem dan gerust contact op voor meer informatie. Wij helpen u graag verder.

E: info@fysioboekel.nl     T: 0492-323156

Stroomschema COVID-19

Corona virus update - 24/mrt/20

Corona Virus update:

Na de berichtgeving van maandag 23-03 zien wij als praktijk geen andere optie dan alle fysieke behandelingen stop te zetten. Tenzij dit essentieel is om onomkeerbare achteruitgang tegen te gaan.

Dit wil zeggen dat:
1) Face to face behandelingen alleen in de uitzonderlijke gevallen plaats vinden wanneer niet fysiek behandelen onomkeerbare achteruitgang tot resultaat heeft.


2) Revalidatie trajecten post operatief en chronische behandeltrajecten zoveel mogelijk telefonisch, middels beeldbellen en trainingsschema’s via e-mail worden ingevuld om zo de optimale balans tussen veiligheid en begeleiding te kunnen bieden.


3) Alle eerste intakes op afstand worden gedaan middels beeldbellen of bellen, waarna de therapeut en cliënt een vervolg traject afspreken. Dit kan betekenen dat er pas na de Corona crisis of na het versoepelen van de maatregelen van het RIVM een volgend consult is.


4) Voor beroepen in de vitale sectoren kan in overleg een uitzondering worden gemaakt omdat we deze mensen op de been MOETEN houden.

Het doet ons pijn dit mee te moeten delen. Elke patiënt die nu onder behandeling is zal persoonlijk benaderd worden over het vervolg traject.

Blijf allemaal gezond! En hopelijk tot snel.

Team Fysiotherapie Boekel

Corona virus update 2 - 18/mrt/20

Deze week is er nogmaals een beroep op ons fysiotherapeuten gedaan om open te blijven om de huisartsen en andere zorg te ontlasten. Daarom blijft Fysiotherapie Boekel nog altijd open voor reguliere afspraken.

Heb je bewegingsklachten, klachten na een val of verstuiking en voel je je verder gezond? Maak dan een afspraak bij je fysiotherapeut in plaats van bij de huisarts.

Heb je wel andere klachten of zit je in de risicogroep? Mogelijk biedt beeldbellen met je therapeut een uitkomst. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Zo dragen wij ons steentje bij om deze moeilijke periode te boven te komen!

Voor de leden van de fitness zijn we bezig zo veel mogelijk content te creëren met online trainingsfilmpjes en op maat gemaakte trainingsschema’s voor thuis. Hou onze Facebook en de mailing in de gaten voor meer info.

Corona virus update - 16/mrt/20

Corona virus update:

In navolging van het advies van het RIVM en het NOC NSF zijn alle sport faciliteiten van af 16-03-2020 gesloten. Dit geld dus ook voor de fitness.

Wanneer u geen verkoudheidsklachten of koorts heeft en niet onder de kwetsbare doelgroep valt bent u wel van harte welkom bij de fysiotherapie.

De fitness is voorlopig dus gesloten maar de fysiotherapie blijft voorlopig gewoon open.

 

Hou onze website, facebook en het nieuws in de gaten voor verdere updates.

Excuses voor het ongemak en hopelijk bent u zo voldoende geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Team Fysiotherapie Boekel

Goede voornemens voordeel - 29/dec/19

De eerste 30 nieuwe aanmeldingen in januari 2020 krijgen het welkomstpakket ter waarde van 40 euro voor niets. Wees er snel bij, want op=op.

Bij je abonnement zit inbegrepen: een onbeperkt fitness abonnement, gebruik van de eGym, meedoen met de HIIT lessen en extra begeleiding tijdens onze fysiofitness uurtjes.

Mail of bel om een afspraak in te plannen! Natuurlijk mag je ook altijd eerst een gratis proefles doen zonder verdere verplichtingen.

Goed nieuws! - 10/nov/19

Goed nieuws voor Boekel en omgeving!

Binnenkort start Fysiotherapie Boekel namelijk met een revolutionair nieuw trainingsconcept, waarbij in minder tijd meer resultaat wordt behaald. Wie wil dat nou niet?

Het nieuwe trainingsconcept maakt spiertraining makkelijker, leuker & motiverender en zorgt voor meer fitheid & vitaliteit! De voorbereidingen zijn in volle gang en op korte termijn kunt u meer informatie van ons verwachten.

Ook zo benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren? Wij houden u op de hoogte..!