Voorwaarden

Algemene voorwaarden 

1.     Inschrijving bij BoekelFit vindt plaats door middel van het invullen en ondertekenen van een inschrijfformulier. Dit formulier dient u in te leveren aan de balie. 

2.     Uw abonnement start op de door u gekozen datum. Betaling geschiedt via automatische incasso. De incasso vindt plaats op of rond de 1e van de maand. Over de lopende maand betaalt u een evenredig deel van de contributie. 

3.     Bij inschrijving betaalt u € 15,- administratiekosten. 

4.     Als u kiest voor een ‘extra’ abonnement bepaalt u bij inschrijving en in overleg met de aanwezige medewerker op welke dagdelen u kunt komen trainen. Indien er op het door u gewenste dagdeel geen plaats is kunt u op de wachtlijst geplaatst worden.  

5.     Opzeggen van uw abonnement kan schriftelijk (BoekelFit, Kennedystraat 17b, 5427 CH Boekel), via e-mail (info@fysioboekel.nl) of door aan de balie een opzegformulier in te vullen. Uw abonnement eindigt op de 1e van de maand volgend op de datum van uw afmelding. 

LET OP: het verwerken van incasso’s door de bank duurt enkele dagen. Daarom dient uw afmelding 5 werkdagen vóór het begin van de maand binnen te zijn.

6.     U kunt uw abonnement voor een bepaalde periode opschorten. Als u één maand pauzeert betaalt u € 5,- administratiekosten. Als u langer dan één maand pauzeert betaalt u bij opnieuw starten € 10,- Uw aanspraak op vastgelegde trainingstijden vervalt bij beëindiging van uw abonnement, ook als dit tijdelijk is.

Bijgewerkt 20 maart 2014