Voorwaarden

Algemene voorwaarden 

1.     Inschrijving bij BoekelFit vindt plaats door middel van het invullen en ondertekenen van een inschrijfformulier. Dit formulier dient u in te leveren aan de balie. 

2.     Uw abonnement start op de door u gekozen datum. Betaling geschiedt via automatische incasso. De incasso vindt plaats op of rond de 1e van de maand. Over de lopende maand betaalt u een evenredig deel van de contributie. 

3.     Bij inschrijving betaalt u € 15,- administratiekosten. 

4.     Opzeggen van uw abonnement kan schriftelijk (BoekelFit, Kennedystraat 17b, 5427 CH Boekel), via e-mail (info@fysioboekel.nl) of door aan de balie een opzegformulier in te vullen. Uw abonnement eindigt op de 1e van de maand volgend op de datum van uw afmelding. 

LET OP: het verwerken van incasso’s door de bank duurt enkele dagen. Daarom dient uw afmelding 5 werkdagen vóór het begin van de maand binnen te zijn.

5.     Betaalde contributie wordt niet geretourneerd. U kunt uw abonnement voor een bepaalde periode opschorten. Dit dient u vooraf of, in geval van ziekte of soortgelijke omstandigheden, zo snel mogelijk te melden. In dat laatste geval wordt het abonnement stopgezet vanaf de datum van melding.

Bijgewerkt 28 februari 2018