Veranderingen afmeldingstraject

Door veranderingen in de incassoprocedure, met name het invoeren van IBAN, zijn we genoodzaakt ons afmeldingstraject aan te passen.

Om uw opzegging bijtijds te kunnen verwerken dient die 5 werkdagen vóór het begin van de nieuwe maand in ons bezit te zijn.

De juiste manier van opzeggen vindt u onder het kopje ‘voorwaarden’.