Tarieven

De tarieven, omgerekend naar het bedrag per maand.

Ingaande 1 maart 2018.

per jaar per 1/2 jaar per maand
Basis Fitness € 27,00 € 27,50 € 29,50
Basis Fitness extra € 29,00 € 29,50 € 31,50
Eénmalige training € 8,00
Inschrijfgeld (éénmalig) € 15,00
Meer abonnementen op 1 adres  – 10 %

Abonnementen worden vooraf geïncasseerd. Restitutie is niet mogelijk, wel kunt u het abonnement opschorten. Zie hiervoor de Algemene Voorwaarden.