Vergoeding

De vergoeding van fysiotherapie vanuit de zorgverzekering is als volgt:

Basisverzekering

Vanuit uw basisverzekering wordt fysiotherapie vergoed als uw aandoening voorkomt op de lijst ‘chronische fysiotherapie’. De vergoeding vindt dan plaats vanaf de 21e behandeling.

Aanvullende verzekering

De eerste 20 behandelingen van een chronische aandoening en alle andere fysiotherapeutische behandelingen worden vaak (voor een deel) vergoed uit uw aanvullende verzekering. Wilt u weten of u vergoeding krijgt en hoeveel dat dan is, neemt u dan contact met ons op: wij zoeken het graag voor u uit.

Als u hier klikt kunt u zelf uitzoeken welke aanvullende verzekering voor u het meest geschikt is.

Niet verzekerd

Bent u niet verzekerd, of vergoedt uw aanvullende verzekering niet alle behandelingen, dan krijgt u van ons een rekening voor uw behandeling.

Tarieven

Tarieven per 1 januari 2018
Zorverzekeraars hanteren verschillende tarieven.
Deze tarieven gelden voor behandelingen die niet
door uw zorgverzekeraar vergoed worden.
Eénmalig consult € 55,-
Screening zonder verwijzing € 11,50
Intake en onderzoek na screening € 33,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 43,00
Behandeling in de praktijk € 30,75
Toeslag aan-huis behandeling € 10,-
Manuele therapie € 40,00
Geriatrie fysiotherapie € 40,00
Niet nagekomen afspraak € 25,- *
* Afmelden uiterlijk 24 uur vóór de behandeling. Afmelding na die tijd kunnen worden
doorberekend. Dit is ter beoordeling van uw behandelend fysiotherapeut. Dit kan niet
bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd worden, u ontvangt hiervoor een rekening.