KNGF

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is de overkoepelende organisatie van alle Nederlandse fysiotherapeuten.

Het gezicht van de fysiotherapie

Het KNGF is het gezicht van de Nederlandse fysiotherapie. Door intern aan de eenheid te werken, is het mogelijk gezamenlijk op te treden en zo de belangen van fysiotherapeuten te behartigen. Het gaat daarbij om groepsbelangen op het gebied van vakinhoud, kwaliteit, bedrijfsvoering, contracten enz. Het KNGF werkt mee aan het stellen van kaders en het creëren van (wettelijke) randvoorwaarden. Ook maakt het KNGF zich sterk voor profilering van de beroepsgroep bij de consument, bijvoorbeeld in corporate campagnes.

Het KNGF ondersteunt zijn leden bij het inspelen op veranderingen in de markt, het vertalen van trends naar de bedrijfsvoering en beroepsuitoefening (intra- en extramuraal) en bewaakt, samen met de beroepsgroep, de kwaliteit en inhoud van het vak.

Kwaliteitsbewaking

Alle bij ons werkende fysiotherapeuten zijn lid van het KNGF. Het KNGF waarborgt de kwaliteit van de aangesloten fysiotherapeuten door het organiseren van cursussen en het bijhouden van een kwaliteitsregister.

Klachtenprocedure

Mocht u een klacht hebben over onze praktijk of uw behandelend therapeut, dan kunt u daarvoor terecht bij het KNGF. Op de site van het KNGV vindt u de folder waarin de gang van zaken wordt uitgelegd.

 

 

Gratis inloopspreekuur bij een fysiotherapeut zonder verwijzing van een arts

Loop je al een tijdje rond met vragen over een pijn of heb je behoefte aan het advies van een fysiotherapeut? Maar je wilt niet direct kosten maken of je weet niet zeker of je de behandelingen vergoed krijgt van de zorgverzekering?