Directe toegang fysiotherapie

135523183

Voor fysiotherapie heeft u geen verwijzing van uw arts nodig. U kunt rechtstreeks een afspraak met ons maken. Tijdens uw eerste bezoek zal de fysiotherapeut u ondervragen en onderzoeken om duidelijk te krijgen of u met uw klacht op de juiste plaats bent. Als dat zo is zal er een vervolgafspraak gemaakt worden, waarna een meer uitgebreid onderzoek volgt. Mocht blijken dat uw klacht niet bij de fysiotherapeut thuishoort of dat uw behandelend therapeut graag méér informatie wil, dan zal hij of zij dat met u bespreken. In overleg met u wordt dan bepaald of u naar uw huisarts gaat of dat uw therapeut contact opneemt met uw arts. Op deze manier komt u met uw ‘beweeg’klacht meteen bij de juiste persoon: de fysiotherapeut is immers specialist in bewegen!

Verloop van behandeling
Mits u daar toestemming voor geeft zal uw fysiotherapeut de huisarts op de hoogte houden van het verloop van de behandeling. Uw huisarts houdt immers uw dossier bij, het is in uw belang dat dat op orde is.

Behandelplan
Uw fysiotherapeut stelt samen met u een behandelplan op.  Als uw klachten daar om vragen, verwijst hij u mogelijk naar een gespecialiseerd collega. Kortom: wij doen er alles aan om u zo snel mogelijk van uw klachten af te helpen!